Inspirerende verhalen van makers en ondernemers

Inspiratiecafé & groepstraining

John Dierickx (Artglas), Hedwig Snoeckx (Zephyr Wildlife) en Koen Roux (Roux Meubelprojekten) dompelden de 95 aanwezigen onder in hun succesvolle onderneming. Ze inspireerden met verhalen over het reilen en zeilen van hun onderneming en hun passie en talent voor vakmanschap.

Voor het eerst organiseerden we voorafgaand aan het Inspiratiecafé ook al enkele inspiratieworkshops. Inschrijven kon voor workshops financiën, juridische kennis en storytelling. Drie experten uit het werkveld gaven enkele tips & tricks waar elke ondernemer mee aan de slag kan gaan. Voor prestarters werd er een groepstraining Business Model Canvas aangeboden, waar ondernemerideeën verder werden uitgewerkt. 

Na een goedgevulde namiddag werden John Dierickx, Hedwig Snoeckx en Koen Roux op het podium uitgenodigd.

John Dierickx is de oprichter van Artglas. John ontwikkelde vanuit het bouwkundig tekenen een niets ontziende passie voor glas en lood. Door kenners wordt hij beschouwd als één van de meest onderlegde kunstenaars in de sector – hij weet echter het ambachtelijke proces te enten op een hedendaagse context. Zowel op materiaalniveau als op vlak van design en de inpasbaarheid heeft John Dierickx een niet te veronachtzamen rol gespeeld in de modernisering van het ambacht naar een hedendaagse context.

Zephyr maakt replica’s en reconstructies van zowel mensen, dieren als voorwerpen. Deze worden vaak in opdracht van (naruurhistorische- en perhistorische) musea gemaakt. Bijna al deze voorwerpen dienen voor educatieve doeleinden en proberen de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen, een soort van hyperrealisme zodat de mensen verwonderd zijn, dat het lijkt alsof ze tegenover een echt dier of persoon staan. 

Bij Roux Meubelprojecten wordt vakmanschap en expertise al 4 generaties lang van vader op zoon doorgegeven en het bedrijf is door de jaren heen uitgegroeid tot een volwaardige meubelmakerij. Ze specialiseerden hun in de verwerking van fineer, hebben een eigen spuitcabine en blijven voortdurend investeren in een up-to-date machinepark.