Bezoek aan het AmbachtenLab

AmbachtenLab van het Nederlands Openluchtmuseum

Op maandag 25 juni bracht Katja, één van de VAKlab-collega’s een bezoek aan het AmbachtenLab van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In deze Labs, waarvan de eerste twee openen in augustus, worden ambachtslieden, studenten, docenten, ontwerpers en kunstenaars uitgenodigd om kennis uit te wisselen en samen te werken aan specifieke projecten, om zo tot een kruisbestuiving te komen.

Hoe zorg je ervoor dat ambachten ook in de toekomst relevant blijven voor ‘de markt’ en aantrekkelijk blijven voor nieuwe beoefenaars? Waar vroeger producten veelal handmatig gemaakt werden, wordt het ambacht nu vaak weggeconcurreerd door in massaproductie vervaardigde goedkopere producten. Hiervoor is innovatie van de ambachten essentieel: laat de ambachten zich vernieuwen en aansluiten bij ontwikkelingen van de markt van nu.

Hierop inspelend startte Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederlands op 25 juni 2018 het AmbachtenLab, dat wil bijdragen aan deze innovatie door ambachtslieden, ontwerpers, opleidingen en kunstenaars te laten samenwerken. Het wordt een werkplaats die start in het Nederlands Openluchtmuseum, maar die vervolgens verplaatst naar andere musea en werkplaatsen in Nederland.

Aangezien VAKlab al een jaar lang bezig is met vakmanschap en ondernemerschap, kwam het Nederlands Openluchtmuseum met de vraag een open vraaggesprek te voeren om een vergelijking te maken met het AmbachtenLab.

Ook VAKlab tracht met netwerkactiviteiten zoals de Jobinspiratiebeurs of het Inspiratiecafé starters, werknemers en vakmensen samen te brengen. Het grootste verschil met het AmbachtenLab is dat VAKlab ook inzet op ondernemers. Zowel ondernemers die net starten als doorwinterde ondernemers die nog willen bijleren of groeien.

De aankomende Passe-Partouts van VAKlab, waar actuele thema’s en behoeftes van vakmensen in theorie en praktijk worden behandeld, brengen inspiratie aan vakmensen. Meer informatie over de aankomende activiteiten van VAKlab vind je in de kalender.